TUNNIT/Lessons

(Scroll down for english)

Opetan ääntä Vokologin näkökulmasta, toisin sanoen harjoitan äänen optimaalista toimintaa. Työni koostuu pitkälti ääntöelimistön ilmaisuvoimaa heikentävien toimintamallien kuulonvaraisesta tunnistamisesta ja uudelleenohjelmoinnista.

Koska kehon uudelleen hermottaminen on melko työlästä ja ajoittain tylsää, kannustan tunneillani myös itseilmaisuun improvisoinnin ja sävellyksen keinoin. Puhetunneilla luetaan erityyppisiä tekstejä ja tehdään hahmotyöskentelyä.

Oma taustani on pop- ja jazz-musiikissa, vapaassa improvisaatiossa ja äänitieteissä. Minulla on maisterin tutkinnot (musiikki) improvisaatiosta ja vokologiasta ja laulupedagogiikan ammattikorkeatutkinto pop/jazz musiikista. Olen opettanut laulamista ja puheääntä yli 15 vuoden ajan sekä yksityisesti että instituutioissa, kuten Tampereen yliopiston näyttelijäntyönlaitos, Metropolia AMK, Centria AMK ja Nurmijärven opisto.

Tunnin kesto & hinta:

45min/45€

60min/55€

Hybriditunti: (Hybriditunti pitää sisällään oppilaan sähköpostiin lähetettävän tallenteen tunnista, kotiharjoitukset mp3 tiedostoina ohjeineen, nuottikopiot ja kirjallisen palautteen oppilaan edistymisestä ja kehityksen kohteista sekä luku/lähde suosituksia)

45min/ 75€

60min/ 85€

Tunnit maksetaan ennen tai kun osallistut niille. Peruutukset edellisenä päivänä klo 16 mennessä. Maksuvälineinä käyvät käteinen & Mobile pay. Vakioasiakkaat voivat valita maksutavaksi myös laskutuksen toteutuneiden käyntikertojen mukaan.

Yhteydenotot sähköpostilla: tua.hakanpaa@gmail.com tai puhelimitse 0405681172

Place of commerce

LESSONS

I teach voice from a Vocologist standpoint, that is I look and train for the optimal function of your voice at a minimum effort. I want your natural voice to flow without any hindrances. My job is to identify any obstacles there might be that prohibit your freedom of expression and tackle them using functional voice exercises and reflective discussion.

As it is quite tedious work to get your body to learn impossibly small muscular movements that you can not even see, I also regularly encourage my students to express themselves even if their sound is not yet p-e-r-f-e-c-t. I do this by using improvisation and composition exercises. It’s good to just let your voice sound out loud every once in a while.

My own background is in pop&jazz music, free improvisation and voice science. I have an MA in Contemporary Improvisation, MA in Vocology and BA in Voice Pedagogy. I’ve taught singing and speaking voice for over 15-years both privately and in institutions such as Tampere University -department of acting, Metropolia UAS, Centria UAS and Nurmijärvi community college.

Pricing

45min/45€

60min/55€

Hybrid lesson: (The hybrid lesson includes a recording of the lesson to be sent to the student’s e-mail, tailored home exercises with instructions and accompaniment (mp3), sheet music, written feedback on the student’s progress and development points, as well as reading/ source recommendations)

45min/75€

60min/85€

All lessons need to be paid before or when you attend them. Cancellations must be done on a preceding day by 4PM. At the moment you can pay with cash or MobilePay at the studio. Regular customers can also choose to be billed according to actual visits.

If you are interested in lessons please contact me directly via e-mail: tua.hakanpaa@gmail.com or by calling/messaging: +358405681172